Χρηματιστήριο στην Κοπεγχάγη (φοιτητική μελέτη), εγκάρσια τομή, 1837

Μαύρο και κυανό μελάνι, υδατογραφία, μολύβι, 747 x 551 mm
Βιέννη, Ακαδημία Καλών Τεχνών, Συλλογή Γραφικών Τεχνών
Αρ. ευρ. 20866