Αθήνα, Η [Σιναία] Ακαδημία των Επιστημών, Πέτρος Μωραΐτης, αλμπουμίνα, η τοποθέτηση των αγαλμάτων, 1877

Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Αρχείο Τσίλλερ
Αρ. ευρ. Ζ.330/η