Αθήνα, Ζάππειον Μέγαρο Εκθέσεων, διαμήκης τομή, 1880

Μελάνι, υδατογραφία, 482 x 1190 mm
Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων