Αθήνα, Η (Βαλλιάνειος) Eθνική Βιβλιοθήκη, κύρια όψη, 1885

Μελάνι, υδατογραφία, 740 x 1215 mm
Συλλογή Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος