Αθήνα, Το Αστεροσκοπείο στον λόφο των Νυμφών, κύρια όψη, 1844/1846

Μαύρο μελάνι, υδατογραφία, μολύβι, 387 X 556mm
Βιέννη, Ακαδημία Καλών Τεχνών, Συλλογή Γραφικών Τεχνών
Αρ. ευρ. 19785