Αθήνα, Οικία Αντωνίου Δημητρίου, κύρια όψη, 1842

Μολύβι και υδατογραφία, 402 x 554 mm
Βιέννη, Ακαδημία Καλών Τεχνών, Συλλογή Γραφικών Τεχνών
Αρ. ευρ. 20905