Αθήνα, Η [Σιναία] Ακαδημία των Επιστημών, φανοστάτης, τμήμα στύλου και πολύφωτο

Μαύρο μελάνι, υδατογραφία, μολύβι, 664 x 425 mm
Βιέννη, Ακαδημία Καλών Τεχνών, Συλλογή Γραφικών Τεχνών
Αρ. ευρ. 20375