Θεοδόσιος ο Μέγας: Διάταγμα για την τύχη των αρχαίων ναών

Παρεδόθη την παραμονή των Καλενδών του Δεκεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη το έτος της υπατείας του Αντωνίου και του Συάγριου — 30 Νοεμβρίου 382.

Οι Αυτοκράτορες Θεοδόσιος ο Μέγας και Γρατιανός προς Παλλάδιον, Δούκα της Οσροηνής

Με εξουσιοδότηση από το δημόσιο συμβούλιο διατάσσουμε ότι θα παραμείνει ανοιχτός ο ναός όπου προηγουμένως συνέρρεαν πλήθη κόσμου και που βρίσκεται ακόμη σε δημόσια χρήση. Η αξία των αγαλμάτων που βρίσκονται τοποθετημένα μέσα στο ναό θα πρέπει να υπολογίζεται μάλλον με βάση την αισθητική τους και όχι τον ιερό τους χαρακτήρα. Δεν επιτρέπουμε καμία θεία αυτοκρατορική απόφαση την οποία κάποιοι απέσπασαν τεχνηέντως να αλλάξει τα δεδομένα αυτά. Με σκοπό να μπορούν τα πλήθη, τόσο των γηγενών όσο και των επισκεπτών, να βλέπουν το ναό, η εμπειρία σου θα διατηρήσει όλες τις γιορτές και τις τελετές και με την εξουσία που σου δίνει η θεία Μας αυτοκρατορική απόφαση θα επιτρέψεις να παραμείνει ανοιχτός ο ναός, αλλά κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μη διευκολύνεται η πραγματοποίηση απαγορευμένων θυσιών, με την πρόφαση της επίσκεψης στο ναό.

Read Previous

Ίταλο Καλβίνο: Τα εφήμερα στο φρούριο

Read Next

Goethe: Από τις Ρωμαϊκές Ελεγείες