Ιδεολογία ή ρεαλισμός, το υπαρξιακό δίλημμα της Αριστεράς- Το παράδειγμα της Φινλανδίας

Η κατάρρευση του κομμουνισμού έγινε πριν από περίπου 30 χρόνια, ωστόσο η Αριστερά διεθνώς δεν έχει κατορθώσει να βρει έναν προσανατολισμό, απέναντι στους ιδεολογικούς της αντιπάλους, οι οποίοι διαχειρίζονται-όχι πάντα με τον καλύτερο τρόπο, πάντως