Μνήμη Μικρασίας: Τι σημαίνει η απώλεια της Ιωνίας για τον Ελληνισμό

Ένα αδημοσίευτο, ως σήμερα, κείμενο του Παναγιώτη Δρακόπουλου Έχω υποστηρίξει ότι από γεωπολιτική άποψη με πνευματικά κριτήρια, μεγαλύτερη συμφορά για τον Ελληνισμό δεν υπήρξε η άλωση της Κωνσταντινούπολης, αλλά η απώλεια των δύο φτερών του