Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, Ο Έφηβος

 Ο έφηβος Δολγορούκι και η ιδέα του  –Πῶς σέ λἐνε; –Δολγορούκι. -Πρίγκηψ Δολγορούκι; -Όχι, μόνο Δολγορούκι. ἤ -Εἶσαι πρίγκηπας; -Ὄχι, μόνο Δολγορούκι, γιός ἑνός ὑπηρέτη, πρώην δούλου. ἤ -Εἶστε πρίγκηψ; — Ὄχι μόνο Δολγορούκι, φυσικός